13

September

2021

Belmundo ’22 en de SDG's

Belmundo ’22 staat volledig in het thema ‘Rechten van Mens en Natuur’. Een uitdagend en uiterst relevant onderwerp waarmee we opnieuw een schitterende editie tegemoet gaan. Ben jij ook benieuwd naar hoe Belmundo zijn steentje bijdraagt aan Duurzame Ontwikkeling en het behalen van de Agenda 2030? Of overweeg jij om met je organisatie deel te nemen aan Belmundo en zoek je nog inspiratie voor een activiteit?

Overzicht van SDG's

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Deze 17 doelstellingen vormen samen de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar vormen deze doelstellingen het mondiale actieplan om armoede uit de wereld te helpen en de planeet terug op koers richting duurzaamheid te plaatsen. In de Agenda 2030 vinden we zowel het economische, sociale en ecologische aspect van duurzame ontwikkeling terug.

Bovendien zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nog eens onderverdeeld in een heleboel targets: 169 welbepaald! In deze subdoelstellingen kunnen we heel wat fijne inspiratie voor Belmundo ’22 terugvinden.

SDG 8.9: Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert.

Al eens gehoord van duurzaam reizen of ecotoerisme? Ecotoerisme houdt rekening met de huidige én toekomstige ecologische, sociale en economische impact van reizen. Deze manier van reizen maakt het mogelijk om landen te ontdekken met respect voor de lokale bevolking, natuur, cultuur en de lokale geldstromen. Natuurlijk hoeven reizen niet steeds lang en ver te zijn, ook dicht bij te deur valt er van alles te ontdekken. Stad Gent zet trouwens sterk in op ecotoerisme: Gent werd uitgeroepen tot veggiehoofdstad, heeft het grootste autoluwe centrum in Europa, tal van lokale markten en tweedehandswinkels.

SDG 1.5: Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken.

Een ander thema dat de onlosmakelijke verbondenheid tussen mens en natuur benadrukt is (klimaat)migratie. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn steeds duidelijker zichtbaar en aantal extreme gebeurtenissen neemt toe, denk maar aan overstromingen, hittegolven, droogtes, bosbranden… De klimaatverandering bedreigt vooral de armere bevolking en volgens de Verenigde Naties neemt het aantal klimaatvluchtelingen snel toe. Hoewel migreren en asiel aanvragen een mensenrecht is, is er momenteel nog geen rechtsbescherming voor mensen die omwille van milieuredenen gedwongen hun huis en land moeten verlaten.

SDG 12.8: Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

Belmundo ’22 staat volledig in het teken van ‘Rechten van Mens en Natuur’ en stelt hierbij de huidige dominante relatie van mens ten opzichte van natuur in vraag. Tijdens Belmundo willen we tonen dat het anders kan en ruimte geven aan levensstijlen die wel in harmonie leven met de natuur. Al eens gehoord van Buen Vivir? Deze beweging gaat uit van een harmonieus bestaan zonder kloof tussen mens en natuur en erkent de waarde van de natuur, simpelweg omdat ze bestaat. Welke andere inspirerende voorbeelden van deze harmonie kunnen we terugvinden in Gent en de wereld?

Meer inspiratie voor Belmundo ’22 vind je op de website of Facebookpagina.