21

januari

2022

Bernardo Caal Xol wordt 50 jaar in de gevangenis

Bernardo Caal Xol verjaarde op 13 januari in de gevangenis van Cobán, na een veroordeling van zeven jaar en vier maanden omdat hij de rivier Cahabón verdedigde tegen de aanleg van het Oxec-waterkrachtproject in Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Om de vijftigste verjaardag te vieren, stuurden mensen uit Santa María Cahabón en mensenrechtenverdedigers uit het hele land hem via de sociale media berichten van steun en aanmoediging.

Op 13 januari kregen we een bericht van de advocaat van de verdediging waarbij hij ons het volgende meldde:

‘Vandaag hebben wij een hoorzitting beëindigd waarin de openbare aanklager gerechtelijke toestemming vraagt om bankgegevens tegen Bernardo te verzamelen. Dit in verband met het tweede strafproces tegen hem. Ik ben van mening dat zij de bevoegdheden van zowel de rechter als de openbare aanklager te buiten gaan. Natuurlijk hebben wij ons verzet tegen de verzoeken. Maar de rechter heeft de verzoeken van de openbare aanklager ingewilligd. Wij hebben ons opnieuw verzet, omdat het verzoeken zijn die de mensenrechten schenden.

Nu Bernardo in de eerste zaak reeds veroordeeld werd, wachten wij alleen nog op een hoorzitting voor het Grondwettelijk Hof. En we zullen onze beschuldigingen van de schendingen van de mensenrechten tijdens de strafprocedure toelichten.’

President Giammattei geeft verslag over zijn beleid

De president presenteerde in het Congres zijn tweedejaarsverslag. Hij ging in op de COVID-19-pandemie en merkte op dat zijn regering 12 miljoen vaccins toegediend heeft. Hij sprak ook over de economische groei en merkte op dat het bruto binnenlands product (BBP) 7,5 procent bedroeg.

Verder zei hij dat zijn regering gewerkt heeft aan de verbetering van haar internationale aanzien door de herschikking van haar buitenlands beleid. Met de Verenigde Staten, zo voegde hij eraan toe, werd een alliantie versterkt op het gebied van veiligheid en de bestrijding van criminaliteit over de grenzen heen. En er werd aandacht besteed aan het migratievraagstuk. Maar over corruptie uiteraard geen woord. Verscheidene volksvertegenwoordigers waren niet aanwezig en anderen, zoals afgevaardigde Sonia Gutiérrez, van de Winaq-partij, vertrokken vóór zijn toespraak.

Organisaties, gemeenschappen en volksvertegenwoordiger Aldo Dávila uitten kritiek op de regering van de president en beschuldigden ze ervan de corruptie en de straffeloosheid te hebben aangemoedigd en geen aandacht te hebben geschonken aan de eisen van de inheemse bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn geworden van ontruimingen en in de steek gelaten worden door de staat.

Op een persconferentie voor het presidentieel paleis verklaarde Aldo Dávila die de leden van de gemeenschappen van Petén en Alta Verapaz vergezelde, dat zij de aandacht willen vestigen op het onvermogen van de regering van Giammattei om de pandemie aan te pakken en te regeren. Dat heeft hij duidelijk aangetoond door het inroepen van de staat van beleg en de straffeloosheid.

Het enige wat hij heeft gedaan is de corruptie vergroten en de straffeloosheid verder doen toenemen,’ zei hij.

Leocadio Juracán, leider van het Comité Campesino del Altiplano (CCDA), verklaarde dat president Giammattei de bevolking probeert te misleiden met zijn verslag in het Congres.

‘Hij gaat wonderen vertellen over gezondheid, onderwijs en ontwikkeling, maar wij, die de gemeenschappen begeleiden, zien dat deze regering zich toelegt op corruptie, straffeloosheid, plundering en het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten tegen leiders van de gemeenschappen.’

Het voormalige parlementslid uitte verder kritiek op de manier waarop de regering de bevolking van El Estor behandelt en wees erop dat zij minstens tien noodtoestanden heeft afgekondigd om te kunnen regeren, omdat zij niet over een doeltreffende strategie beschikt om de eisen op te lossen. ‘Wij zijn bezorgd over de manier waarop hij de veiligheidstroepen gebruikt om de bevolking te criminaliseren met de zelfgenoegzaamheid van het hoofd van het Openbaar Ministerie en belangrijke rechters die hen straffeloosheid willen garanderen om de staat te blijven plunderen en op alle gebieden te blijven corrumperen,’ zei hij nog.

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Steun Bernardo, teken hier de petitie!

Ontdek onze expo tijdens Belmundo dat milieuactivisten in de kijker zet.