ecocide forest
ecocide forest
ecocide forest
ecocide forest

13

oktober

2021

Ecocide?

Er is (terecht) meer en meer aandacht voor ecocide, maar wat is dat nu?

Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen - ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is.

Ecocide, dat herhaaldelijk werd gepleegd in de afgelopen decennia, heeft de klimaat- en ecologische noodsituatie gecreëerd waarmee we nu worden geconfronteerd.

"Het op grote schaal vernietigen van ecosystemen is niet strafbaar. Het mag." Johanna Vandenbussche

Voortrekker van de zaak in België en Belmundo-partner, Johanna Vandenbussche:

"Een man zoals Bolsonaro bijvoorbeeld, kan niet aangeklaagd worden voor het laten afbranden van het Amazonewoud, simpelweg omdat het laten afbranden van regenwoud geen misdaad is. Er is geen wet die zegt dat het niet mag...

Een grootbedrijf zoals Shell kan zonder problemen naar olie gaan boren in een ongerept koraalrif als het land waartoe dat rif behoort, de toestemming geeft. Dit, omdat er geen wet bestaat die zegt dat je niet naar olie mag boren in koraalriffen.

Het op grote schaal vernietigen van ecosystemen, waardoor het vreedzaam verder leven van zowel planten, dieren als mensen onmogelijk wordt gemaakt... is niet strafbaar. Het mag. En zolang het mag, zullen grote bedrijven hier rustig verder mee doen, want het levert grote winsten op en je moet hoogstens eens een boete betalen.

Ook kennen de meeste mensen zelfs geen specifiek woord, waarmee je zo'n bedrijf met de vinger zou kunnen wijzen. En toch bestaat er een woord voor: ecocide. Hoe meer mensen dit woord kennen en het ook gebruiken, hoe krachtiger het wordt.

Momenteel is men bezig om van ecocide een internationale misdaad te maken (net zoals genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid). Als tweederde van de lidstaten van het Internationaal Strafhof van Den Haag hiervoor stemt, wordt het een internationale misdaad, en dan riskeren CEO's van grote, destructieve bedrijven opeens een gevangenisstraf, wat toch iets anders is dan de boetes die ze doorgaans betaalden...

Om die wet er zo snel mogelijk door te krijgen moeten burgers de term ecocide beginnen te gebruiken en ook laten weten aan hun regering dat men wil dat zo'n ecocidewet er komt.

Laten wij dus druk uitoefenen op onze Belgische regering, en meer bepaald op onze minister van buitenlandse zaken Wilmès en eerste minister De Croo die ons land vertegenwoordigen in het Internationaal strafhof van Den Haag!"

Johanna tipt ons wat lees- en kijkvoer voor wie zin heeft in meer:

Artikel Jurist Philippe Sands werkt aan een internationale wet tegen ecocide: ‘De vraag is niet óf, maar wanneer die er komt’

"Het zal ertoe leiden dat mensen op het niveau waarop beslissingen genomen worden – CEO’s en politieke leiders – vooraf beter zullen nadenken over de mogelijke gevolgen van hun handelen voor het milieu. Niemand loopt graag het risico te worden aangeklaagd en bedrijven willen natuurlijk ook niet bekendstaan wegens ecocide." Philippe Sands

Facebook Stop Ecocide Nederland

Grootouders voor het klimaat over ecocide

Website Ecocide March

Tijdens het Belmundo Festival in maart '22 zullen jullie er meer over ontdekken!

Bronnen:

Stop Ecocide Nederland

Artikel de Volkskrant

Website Ecocide March